Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
STAIR - 2006
HISTORY - 2006
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
Achoimre

Bhíomar gnóthach i 2006, mar seo leanas.

I dtaobh craobhscaoilte, chuaigh ár bpodchraoladh agus
bhfíschraoladh ó bhua go bua faoi stiúradh Shéamais Uí
Neachtain ag http://www.philo-celtic.com/broadcast.html .

I dtaobh mhúinte, bhí rang Earraigh i n-Albany i dteagmháil le
múinteoir ar Oileán Fada le fón.  Lean cuid mhaith ár mball ar
mhúineadh ag Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín i mBabylon,
Oileán Fada, Nua Eabhrac.  Freisin, thosaigh Conradh na
Gaeilge Shasana Nua faoi stiúradh ár gcarad Chionaoidh Mhic
Pheadair áis a bhaint as ár gcomhaid fhuaime i mBuíon Yahoo ag
http://groups.yahoo.com/group/progressinirish/ chun Progress In
Irish a mhúineadh.  

I dtaobh tacaíochta d'eagraíochta na Gaeilge, rinneamar
fógraíocht shaor i n-aisce beagnach gach seachtain
d'eagraíochtaí na Gaeilge eile, go háirithe faoi ranganna agus
chiorcail chomhráite.  

Ag 31 Deireadh Fómhair, ba iad seo ár mbaill:

Baill Mheithle

Tomás Muench - Stonybrook, New York, ball ó 2004 - Cisteoir
Gearóid Ó Ceallaigh - Seaford, New York, ball ó 1993 - Rúnaí
Fógraíochta, Staraí 7 Rúnaí Taifeadta
Pádraig Ó Clúmháin - Lindenhurst, New York, ball ó 2004 - Rúnaí
Ballraíochta
Deirdre Ní Fhaoláin - Boston, Massachusetts, ball ó 2004 - Rúnaí
Eagraíochta
Séamas Ó Neachtain - West Babylon, New York, ball ó 2004 -
Cathaoirleach, Máistir Gréasáin
Máiréad Perron - Orlando, Florida, ball ó 2004 - Rúnaí Cuspóirí

Baill Idirnáisiúnta

Riocárd Adair - Albany, New York, ball ó Bhealtaine 2006
Mathúin Ó hAirt - Patchogue, New York, ball ó Iúil 2006
Domhnall Ó Beabhtháin - Roanoke, Virginia, ball ó Bhealtaine
2006
Riocárd Mac an Bháird - Rio Rancho, New Mexico, ball ó
Mheitheamh 2006
Éamonn de Bhál - ball ó Bhealtaine 2006
Séamus Ó Briain Blase - Azle, Texas, ball ó Mhárta 2006
Rosemary O'Brien - Albany, New York, ball ó Mheitheamh 2006
Conor Ó Ceallaigh - Brooklyn, New York, ball ó 1993
Máire Ní Cheallaigh - Brooklyn, New York, ball ó 1993
Peadar Chojnowski - ball ó 1994
Réamonn Ó Cléirigh - Northport, New York, ball ó 2004
Jack Corr - Massapequa, New York, ball ó 2004
Clare Curtin - ball ó 2004
Cecilia David - Brooklyn, New York, ball ó Mheitheamh 2006
Brian DeVale - Seaford, New York, ball ó 2004
Tomás Ó Dubhagáin - ball ó 2004
Breandán Ó Dubhshláine - Oileán Fada, Nua Eabhrac, ball ó
Mheán Fómhair 2006
Áine Bean Uí Fhaoláin - Boston, Massachusetts, ball ó 1940
Colette Kavanaugh - Oileán Fada, Nua Eabhrac, ball ó Shamhain
2006
Máire Kosinski - Albany, New York, ball ó Bhealtaine 2006
Daithí Mac Lochlainn - ball ó 2004
Lynn McLaughlin - Albany, Nua Eabhrac, ball ó Shamhain 2006
Seán Ó Máirtín - Oileán Fada, Nua Eabhrac, ball ó Mheán
Fómhair 2006
Pádraigín Bean Uí Mháirtín - Oileán Fada, Nua Eabhrac, ball ó
Mheán Fómhair 2006
Caitlín Ní Mhurchú - ball ó 2004
Lugh de Paor - Seaford, New York, ball ó 2004
Pádraig Stanley - Albany, New York, ball ó Bhealtaine 2006
Pam Tangredi - ball ó 1994
Máiréad Tillman - ball ó 2004

Ar 11/28/ 2006, d'aontaíomar ar na breis-phoist seo a
leanas don gCumann:  

Rúnaí Um Thacaíocht D'Eagraíochtaí na Gaeilge - ag baint  lenár
gcuspóir "Tacaíocht d'eagraíochtaí na Gaeilge" mar ag:   
http://www.philo-celtic.com/supportingorganizations.html

Rúnaí Um Neartú na Gaeilge - ag baint lenár gcuspóir "neartú na
Gaeilge" b'fhéidir mar luaithe ar an leathanach seo:  
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html  

Rúnaí Um Chothú Do Thionscadail na Gaeilge - ag baint lenár
gcuspóir "cothú na Gaeilge"

Rúnaí Um Chleachtadh na Gaeilge - ag baint lenár gcuspóir
"cleachtadh na Gaeilge" b'fhéidir mar luaithe ar an leathanach
seo:  http://www.philo-celtic.com/thoughts.html   

Rúnaí Um Chraobhscaoileadh na Gaeilge -  a bheidh ag baint
lenár gcuspóir "Craobhscaoileadh na Gaeilge Trí Mheáin
Chumarsáide Nua-Aimseartha"  

Rúnaí Um Fhairsingiú na Gaeilge - ag baint lenár gcuspóir
"fairsingiú na Gaeilge" b'fhéidir mar luaithe ar an leathanach
seo:  http://www.philo-celtic.com/thoughts.html   

Rúnaí Um Mhúineadh na Gaeilge - a eagróidh ranganna, a
earcfaidh múinteoirí, agus sa bhreis a chuirfidh ár gCumann ar
aghaidh ag baint áis as an idirlíon do mhúineadh (b'fhéidir le
modhanna buadhacha Chionaoidh Mhic Pheadair ar Yahoo, .i.  
http://groups.yahoo.com/group/progressinirish/ )

Múinteoirí 7 Múinteoirí Idirlín - ag baint lenár gcuspóir "múineadh
na Gaeilge"

Rúnaí Um Athbheochan na Gaeilge I Measc Chlann na nGael
Thar Lear - ag baint lenár gcuspóir den ainm céanna b'fhéidir
mar luaithe ar an leathanach seo:  
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html   

Rúnaí Um Athbheochan agus Aththionscnamh na Gaeilge I
nÉirinn - ag baint lenár gcuspóir "athbheochan agus
aththionscnamh na Gaeilge mar theanga labhartha bheo na
hÉireann le Sacsbhéarla mar thionlacan."

Príomhoifigeach Teicneolaíochta - ag comhairliú faoi
theicneolaíocht agus conas áis a bhaint aisti go feidhmiúil chun
ár gcuspóirí a chur chun cinn

Teachtaire don IRS - ag obair leis an IRS chun ár stádas
neamhbhrabúsach a fháil agus chun ár dtaifid IRS a choimeád go
ceart

Teachtaire don Stáit -  ag obair leis an Stáit chun ár dtaifid a fháil
agus chun ár dtaifid Stáit a choimeád go ceart  

Teachtaire don Chomhairle Chumainn na Gaeilge - ag cumarsáid
leis an gComhairle seo chun Gaeilge a chur chun cinn

POIST CHUSPÓIRÍ

Rúnaí Um Chraobhscaoileadh na Gaeilge

Rúnaí Um Mhúineadh na Gaeilge

Múinteoirí 7 Múinteoirí Idirlín

Rúnaí Um Thacaíocht D'Eagraíochtaí na Gaeilge

Rúnaí Um Chothú Do Thionscadail na Gaeilge

Rúnaí Um Athbheochan na Gaeilge I Measc Chlann na nGael
Thar Lear

7rl (Rúnaithe um neartú, chleachtadh, fhairsingiú, 7
aththionscanamh de réir ár gcuspóirí)

POIST EAGRAÍOCHTA / ORGANIZATIONAL POSITIONS

Príomhoifigeach Teicneolaíochta

Máistír an Idirlíon

Cisteoir

Rúnaí Fógraíochta

Teachtaire don IRS

Teachtaire don Stáit

Teachtaire don Chomhairle Chumann na Gaeilge

Staraí 7 Rúnaí Taifeadta

Rúnaí Ballraíochta - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh, agus
ag fairsingiú ár mballraíochta  

Rúnaí Cuspóirí - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh, agus ag
cur ár gcuspóirí chun cinn.   

Rúnaí Eagraíochta - ag coimeád ár n-eagraíocht i bhfeidhm le
stát agus tír.  Ar dtús, ag obair le Gearóid Ó Ceallaigh chun ár
n-eagraíocht a incorpú agus chun stádas neamhbhrabúsach a
fháil.

Rúnaí Airgeadais - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh agus
ag bailiú airgeadais

Cuntasóir Istigh - chun ár gcuntais a stiúradh agus a choimeád
faoi smacht.  Ar ball, chun oibriú le cuntasóir amuigh

Cathaoirleach


I gCuimhne

Chailleamar ár gcara agus ball Turlough Ó Maolchraoibhe an
bhliain seo.  Go raibh ar deis Dé a anam.
 
Summary

We were active in 2006, as follows.

Related to broadcasting, our podcasting and video casting went
from success to success under the direction of Séamas Ó
Neachtain at http://www.philo-celtic.com/broadcast.html .

Related to teaching, a Spring class in Albany was in contact with a
teacher on Long Island by phone.  Several of our members
continued teaching at The Gerry Tobin Irish Language School in
Babylon, Long Island, New York.  Also, The Gaelic League in New
England under the direction of our friend Kenneth Peterson began
to use our sound files in a Yahoo Group at
http://groups.yahoo.com/group/progressinirish/  to teach Progress
In Irish.

Related to support for Irish language organizations, we did free
publicity almost each work for other Irish language organizations,
especially about classes and conversation circles.


At October 31, 2006, these were our members:

Meitheal Members

Tomás Muench - Stonybrook, New York, ball ó 2004 - Cisteoir
Gearóid Ó Ceallaigh - Seaford, New York, ball ó 1993 - Rúnaí
Fógraíochta, Staraí 7 Rúnaí Taifeadta
Pádraig Ó Clúmháin - Lindenhurst, New York, ball ó 2004 - Rúnaí
Ballraíochta
Deirdre Ní Fhaoláin - Boston, Massachusetts, ball ó 2004 - Rúnaí
Eagraíochta
Séamas Ó Neachtain - West Babylon, New York, ball ó 2004 -
Cathaoirleach, Máistir Gréasáin
Máiréad Perron - Orlando, Florida, ball ó 2004 - Rúnaí Cuspóirí

Baill Idirnáisiúnta / International Members

Riocárd Adair - Albany, New York, ball ó Bhealtaine 2006
Mathúin Ó hAirt - Patchogue, New York, ball ó Iúil 2006
Domhnall Ó Beabhtháin - Roanoke, Virginia, ball ó Bhealtaine 2006
Riocárd Mac an Bháird - Rio Rancho, New Mexico, ball ó
Mheitheamh 2006
Éamonn de Bhál - ball ó Bhealtaine 2006
Séamus Ó Briain Blase - Azle, Texas, ball ó Mhárta 2006
Rosemary O'Brien - Albany, New York, ball ó Mheitheamh 2006
Conor Ó Ceallaigh - Brooklyn, New York, ball ó 1993
Máire Ní Cheallaigh - Brooklyn, New York, ball ó 1993
Peadar Chojnowski - ball ó 1994
Réamonn Ó Cléirigh - Northport, New York, ball ó 2004
Jack Corr - Massapequa, New York, ball ó 2004
Clare Curtin - ball ó 2004
Cecilia David - Brooklyn, New York, ball ó Mheitheamh 2006
Brian DeVale - Seaford, New York, ball ó 2004
Tomás Ó Dubhagáin - ball ó 2004
Breandán Ó Dubhshláine - Oileán Fada, Nua Eabhrac, ball ó
Mheán Fómhair 2006
Áine Bean Uí Fhaoláin - Boston, Massachusetts, ball ó 1940
Colette Kavanaugh - Oileán Fada, Nua Eabhrac, ball ó Shamhain
2006
Máire Kosinski - Albany, New York, ball ó Bhealtaine 2006
Daithí Mac Lochlainn - ball ó 2004
Lynn McLaughlin - Albany, Nua Eabhrac, ball ó Shamhain 2006
Seán Ó Máirtín - Oileán Fada, Nua Eabhrac, ball ó Mheán Fómhair
2006
Pádraigín Bean Uí Mháirtín - Oileán Fada, Nua Eabhrac, ball ó
Mheán Fómhair 2006
Caitlín Ní Mhurchú - ball ó 2004
Lugh de Paor - Seaford, New York, ball ó 2004
Pádraig Stanley - Albany, New York, ball ó Bhealtaine 2006
Pam Tangredi - ball ó 1994
Máiréad Tillman - ball ó 2004


On 11/28//2006, we agreed on the following additional
positions for the Society:

Secretary for Support of Irish Language Organizations - dealing with
our goal "Support For Irish Language Organizations" as at
http://www.philo-celtic.com/supportingorganizations.html .

Secretary for Strengthening of the Irish Language - dealing with
our goal "strengthening of the Irish language" perhaps as
mentioned on this page:  http://www.philo-celtic.com/thoughts.html

Secretary for Encouraging Irish Language Projects - dealing with
our goal "Encouragement of the Irish Language"

Secretary for Practice (Use) of the Irish Language - dealing with
our goal "Practice (Use) of the Irish Language" perhaps as
mentioned on this page:  http://www.philo-celtic.com/thoughts.html

Broadcast Secretary - who will deal with our goal "Broadcast of the
Irish Language through modern communications methods"


Secretary for Expansion of the Irish Language  - dealing with our
goal "Expansion of the Irish Language" perhaps as mentioned on
this page:  http://www.philo-celtic.com/thoughts.html

Secretary for Irish Language Teaching - who will organize classes,
recruit teachers, and will additionally put our Society forward using
the internet for teaching (perhaps using Cionaodh Mac Pheadair's
successful methods on Yahoo, i.e.,   
http://groups.yahoo.com/group/progressinirish/ )   

Teachers & Internet Teachers - dealing with our goal "teaching of
the Irish language"

Secretary For Irish Language Renaissance Among Overseas
Children Of The Gael - dealing with our goal of the same name
perhaps as mentioned on this page:  
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html  

Secretary for the Renaissance and Re-Establishment of the Irish
language in Ireland - dealing with our goal "the renaissance and
re-establishment of the Irish language as the living spoken
language of Ireland with English as an accompaniment."

Primary Technology Officer - advising about technology and how to
use it effectively to advance our goals


Representative to the IRS - working with the IRS to get our
non-profit status and to keep our IRS records correctly


Representative to the State - working with the State to obtain our
records and to keep our State records correctly

Representative to the Council of Gaelic Societies - communicating
with this Council in order to advance the Irish language

POIST CHUSPÓIRÍ / GOALS POSITIONS    

Broadcast Secretary

Secretary for Irish Language Teaching

Teachers & Internet Teachers

Secretary for Support Of Irish Language Organizations

Secretary For Encouraging Irish Language Projects

Secretary For Irish Language Renaissance Among Overseas
Children Of The Gael

Etc. (Secretaries for strengthening, practice, expansion, and
re-establishment according to our goals)

POIST EAGRAÍOCHTA / ORGANIZATIONAL POSITIONS

Primary Technology Officer

Webmaster

Treasurer

Publicity Secretary

Representative to the IRS

Representative to the State

Representative to the Council of Gaelic Societies

Historian & Recording Secretary

Membership Secretary - strategizing, recommending, and
expanding our membership.

Goals Secretary - strategizing, recommending, and advancing our
goals.

Organizational Secretary - keeping our organization in effect with
state and country.  At first, working with Gearóid Ó Ceallaigh to
incorporate our organization and to get our non-profit status.


Finance Secretary - strategizing, recommending, and collecting
finance

Internal Accountant - to supervise our books and keep them
regular.  Eventually, to work with the external accountant

Chair


In Memoriam

We lost our friend and member Terence Rice this year.  Beannacht
Dé ar a anam.
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!