Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
STAIR - 2007
HISTORY - 2007
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
Scoil Chumann Carad na Gaeilge
Ár "Ranganna Philo-Celtic" iomráiteacha saor-in-aisce ar
an Idirlíon!

Thosaíomar ár scoil nua ar an idirlíon Lá Fhéile Bríde 2007 le 6
rang múinte lenár mbaill Deirdre Uí Fhaoláin, Máiréad Perron,
Pádraig Ó Clúmháin, Daithí Mac Lochlainn, Lugh de Paor, agus
Gearóid Ó Ceallaigh.   Anois, tá ár "Philo-Celtic Classes" cáiliúla
ar fáil saor-in-aisce ar fud an domhain.   Roimh 20 Feabhra 2007,
bhí breis agus 75 scoláire againn cheana féin ó thíortha mar An
Astráil, an Bhrasail, Ceanada, an Frainc, an Íodáil, an Ísiltír, an
Pholainn, Poblacht na Seice, Peiriú, Sasana, agus na Stáit
Aontaithe.   

Chun clárú a dhéanamh inár scoil, téigh go  
http://dir.groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ , buail ar
"Join This Group", sáraigh scrúdú 'spam', agus tá tú istigh!.  
Ansin, gheobhaidh tú r-phost ionas gur féidir leat do rang a
roghnú!
 
The Philo-Celtic Society School
Our famous "Philo-Celtic Classes' for free on the Internet!


We started our new school on the internet on St. Bridget's Day
(February 1) 2007 with 6 classes taught by Deirdre Uí Fhaoláin,
Máiréad Perron, Pádraig Ó Clúmháin, Daithí Mac Lochlainn, Lugh
de Paor, agus Gearóid Ó Ceallaigh.   Now, our famous
"Philo-Celtic Classes" are available for free on the internet around
the world.  Before 20 February 2007, we had more than 75
students from Australia, Brazil, Canada, France, Italy, the
Netherlands, Poland, the Czech Republic, England, and the United
States


To register in our school, go to  
http://dir.groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  , click on
"Join This Group", take a spam test, and you're in.  Then, you'll
get an email so that you can choose your class.
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We are helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!