Vótáil Ag Cumann Carad Na Gaeilge / Voting At The Philo-Celtic Society
Athbheochan na Gaeilge / Renaissance of the Irish Language

 

Nua! / New!

* Ranganna Saora ar an Idirlíon! / Free Irish Classes on the Internet!

Podchraoladh as Gaeilge! / Podcasting in Irish!

* Scannáiníní as Gaeilge! / Little Films In Irish!

* An Gael - Scríobh Ailt! / The Gaelic Person - Contribute Articles!

* Poiblíocht Shaor Do Ghaeilge! / Free Publicity for Irish Language Events!

* Buann CCNG An Comórtas Domhanda! / Philo-Celtic Wins The Global Gaeilge Competition!

* Fáinne Idirlín Do Bhaill ! / Webring For Members!

 

Ár gCumann: / Our Society:

Fáilte / Welcome

Cuspóirí / Goals

Stair / History

Ballraíocht / Membership

Déanmhas / Structure

 
Ár nGníomhaíochtaí: / Our Activities:

1. Tacaíocht / Support

2. Neartú / Strengthening

3. Cothú / Promotion & Encouragement

4. Cleachtadh / Use

5. Craobhscaoileadh / Broadcast

6. Fairsingiú / Expansion

7. Múineadh / Teaching

8. Athbheochan - Achoimre Ár nGníomhaíochtaí / Renaissance - Summary Of Our Activities

 
Uimhir Bhuillí Ó
1 Samhain, 2004
Free Web Site Counter
Number Of Hits Since
November 1, 2004The Irish Language
Alive Worldwide Today
******************************************************************************************
CUMANN CARAD NA GAEILGE

THE PHILO-CELTIC SOCIETY
******************************************************************************************

 
 
ÁR bhFÁINNE IDIRLÍN DO BHAILL

OUR WEBRING FOR MEMBERS

 

Tá sé fúrasta a bheith ar an leathanach seo!  Seo duit na céimeanna:

It's easy to be on this page!  Here are the steps:

 

1.  Bí i do bhall de Chumann Carad na Gaeilge.  Téigh go http://www.philo-celtic.com/membership.htm chun teacht isteach, ach bí cinnte go n-aontaíonn tú lenár gcuspóirí!  /   Be a member of The Philo-Celtic Society.  Go to http://www.philo-celtic.com/membership.htm to join, but be certain that you agree with our goals!

2.  Bíodh gnó, tionscadal, eachtra, táirge, scoil, ranganna, laethanta saoire, seirbhís, nó aon rud eile agat a bhaineann áis as Gaeilge mar phríomh-theanga.  /  Have a business, project, event, product, school, classes, vacations, service, or anything else which uses Irish as a primary language.

3.  Bíodh suíomh idirlín agat ar féidir linn nascadh leis.  /  Have an internet site we can link with.

4.  Cuir ár seoltaí ( www.philo-celtic.com agus www.philo-celtic.com/webring.htm  ) ar do shuíomh.  /  Put our addresses ( www.philo-celtic.com agus www.philo-celtic.com/webring.htm  ) on your site.

5.  Teagmhaigh linn ag philo-celticsociety@yahoogroups.com agus cuirfimid seoladh do shuímh fhéin anseo!  /  Contact us at philo-celticsociety@yahoogroups.com and we'll put the address of your own site here!

 

NASCANNA  /  LINKS

Seirbhísí / Services

Cliogáil ar / Click on

 

  

Cumann Carad na Gaeilge 
Ag obair d'athbheochan domhanda na Gaeilge!

The Philo-Celtic Society 
Working for the worldwide renaissance of the Irish Language!

  

Copyright 2005 Cumann Carad Na Gaeilge
All Rights Reserved